Markets

VALYUTA TİCARƏTİ

Sürətli icraata malik və aşağı bazar qiymətli dünya valyutaları ilə ticarət aparın

Bizim güclü Fundiza Trader platformamızda böyük, kiçik və ekzotik valyuta cütlükləri ilə ticarət aparın. Valyuta, o cümlədən iqtisadiyyatda dövriyyə olunan sikkələr və kağız əskinazlar hökumət tərəfindən buraxılmış pul formasıdır. Bu da valyutanı ticarətin kökü edən mal və xidmətlərin mübadiləsi üçün vasitə olaraq istifadə olunur.

Valyuta bazarlarının bütün dünyada ən çox ticarət olunan maliyyə bazarı olduğunu nəzərə alsaq, əksər hissəsi London, Nyu York və Tokio kimi dünyanın maliyyə mərkəzlərində ticarət olunmaqla gündəlik ticarət həcmi 5 trilyon dollardan yüksək olan ən likvid aktiv hesab olunur.

TİCARƏT ŞƏRTLƏRİ
Currencies
Precious Metals

QİYMƏTLİ METALLAR

Aşağı bazar qiymətləri ilə qızıl, gümüş və mis ticarəti aparın

Qızıl, gümüş və mis kimi qiymətli metallar erkən çağlardan bəri ən qiymətli mülkiyyət növlərindən hesab olunub. Uzun zaman ərzində öz dəyərini saxlamasına görə, o, ictimaiyyət tərəfindən əla, uzunmüddətli sərmayə kimi tanınır.

QİYMƏTLİ METAL ŞƏRTLƏRİ

ƏMTƏƏ TİCARƏTİ

Qiymətli metallar, enerji daşıyıcıları və kənd təsərrüfatı malları ilə komissiyasız ticarət aparın.

Bizimlə ticarət apararkən komissiyasız əmtəələrdə pozisiyalar götürün. Fundiza Neft, Buğda, Şəkər, Qarğıdalı və Metallar kimi müxtəlif əmtəə məhsulları üzrə ticarət aparmağ fürsəti verir.

Bu əmtəələr enerji daşıyıcıları, qida, və ya metallarla əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq hər kəsin gündəlik həyatı üçün son dərəcə vacibdir.

Əmtəələrlə ticarət, hər hansı digər sərmayə növləri kimi, effektiv ticarət strategiyası seçildikdə yüksək dərəcədə gəlirli olur. Əmtəələr ticarətin vacib hissəsini təşkil etdiyindən, onların qiymətlərindəki hərəkətlilik hər kəsə böyük miqdarda təsir göstərə bilər. Əmtəələr həm nağd, həm də fyuçers bazarında ticarət oluna bilər.

ƏMTƏƏ ŞƏRTLƏRİ
Commodities
Shares

SƏHMLƏR VƏ İNDEKSLƏRLƏ TİCARƏT

Bütün dünya üzrə ən populyar aktivlərə 24 saat bazar çıxışı ilə səhmlər və indekslərlə ticarət aparın.

Fundiza 300-dən artıq səhm və 40 əsas indeks azaldılmış marja tələbli və pulsuz geniş diapazonlu ticarət məhsulları təklif edir.

Müxtəlif alətlərdən başqa, Fundiza ticarətçiləri Dow Jones, S&P 500, DAX, Nikkei, və başqaları kimi səhm indeksləri və Apple, Microsoft, Google, Cisco, Amazon, Tesla kimi ən çox ticarət olunan geniş diapazonlu səhmləri alıb-satmağa qadir olurlar.

SƏHMLƏR VƏ SƏHM ŞƏRTLƏRİ